Custom Notice Block

Reklamacje

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 

Prowadzący sklep Mundurowy24.pl, firma AcmeTech Dominik Łoboda podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę prowadzącą sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: skrytka pocztowa nr 6, 05-085 Kampinos, mailowo pod adres: sklep@mundurowy24.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

AcmeTech Dominik Łoboda, prowadzący sklep Mundurowy24.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Reklamacje związane z zamówieniami

 

AcmeTech Dominik Łoboda, prowadzący sklep Mundurowy24.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych

warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@mundurowy24.pl . Firma, prowadząca sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej lub odesłać do sklepu Mundurowy24.pl na adres: skrytka pocztowa nr 6, 05-085 Kampinos wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacyjnym.

Reklamację można także złożyć poprzez zgłoszenie sprawy RMA TUTAJ po zalogowaniu się do swojego konta.

 

Reklamacja związana z usługą dostawy zamówienia

 

W przypadku, gdy paczka uległa uszkodzeniu w transporcie oraz gdy opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienie przyjęcia przesyłki z tego właśnie powodu. Zaleca się wówczas spisanie protokołu podpisanego przez odbiorcę (Klienta) i dostawcę przesyłki (Kuriera lub listonosza). Następnie uprasza się klienta o skontaktowanie się ze sklepem Mundurowy24.pl pod numerem telefonu: +48 (22) 244 27 60.

This is the privacy policy sample page.
It was created automatically and do not substitute the one you need to create and provide to your store visitors.
Please, replace this text with the correct privacy policy by visiting the Customers > GDPR > Privacy Policy section in the backend.
Kontakt z nami