Reklamacje

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 

Prowadzący sklep Mundurowy24.pl, firma AcmeTech Dominik Łoboda podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę prowadzącą sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Mundurowy24.pl | AcmeTech, 96-515 Teresin, Aleja XX-Lecia 70 z dopiskiem: RMA, mailowo pod adres: sklep@mundurowy24.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

AcmeTech Dominik Łoboda, prowadzący sklep Mundurowy24.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Reklamacje związane z zamówieniami

 

AcmeTech Dominik Łoboda, prowadzący sklep Mundurowy24.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych

warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@mundurowy24.pl . Firma, prowadząca sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej lub odesłać do sklepu Mundurowy24.pl na adres: Mundurowy24.pl | AcmeTech, 96-515 Teresin, Aleja XX-Lecia 70 z dopiskiem: RMA wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacyjnym.

Reklamację można także złożyć poprzez zgłoszenie sprawy RMA TUTAJ po zalogowaniu się do swojego konta.

 

Reklamacja związana z usługą dostawy zamówienia

 

W przypadku, gdy paczka uległa uszkodzeniu w transporcie oraz gdy opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienie przyjęcia przesyłki z tego właśnie powodu. Zaleca się wówczas spisanie protokołu podpisanego przez odbiorcę (Klienta) i dostawcę przesyłki (Kuriera lub listonosza). Następnie uprasza się klienta o skontaktowanie się ze sklepem Mundurowy24.pl pod numerem telefonu: +48 (22) 244 27 60.

Kontakt z nami