NOWOŚĆ! Poradnik Drogowa Kontrola Techniczna "PIGUŁA"

NOWOŚĆ! Poradnik Drogowa Kontrola Techniczna "PIGUŁA"

Aktualny na rok 2020Poradnik Drogowa Kontrola Techniczna, zawiera zebrane w jednej, spójnej publikacji przepisy niezbędne do prowadzenia kontroli drogowej technicznej pojazdów przez służby do tego uprawnione. Sprawdź tutaj: https://www.mundurowy.pl/poradnik-drogowa-kontrola-techniczna.html 

Zawiera wyciąg z rozporządzenia MSWiA z dnia 5.11.2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Dołączone ilustracje pozwalają szybko i w łatwy sposób odnaleźć niezbędną w tym zakresie podstawę prawną. Oprócz podstawowych treści przytoczonych z rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, publikacja zawiera zebrane i uhierarchizowane takie elementy jak:

• uwarunkowania ciągnięcia przyczepy
• wymagania dotyczące szyb pojazdu
• terminy dotyczące badań technicznych pojazdów
• poziom hałasu zewnętrznego
• dopuszczalne normy zanieczyszczeń gazowych
• dopuszczalne normy zadymienia spalin
• wymagania tabliczek znamionowych w zakresie zadymienia i hałasu
• algorytm badania pneumatycznego układu hamulcowego
• kategorie pojazdów
• art. 132 p.r.d. -zatrzymanie dowodu rejestracyjnego
• oznaczenia świateł
• najczęściej występujące umiejscowienia nr vin lub tabliczki znamionowej

Idealne uzupełnienie dla Ilustrowanego Taryfikatora Mandatów. Pozycja obowiązkowa, w każdym radiowozie.

Szczególnie polecamy: POLICJI, WORD-om (Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego), INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO, STRAŻY GRANICZNEJ, SŁUŻBOM CELNO-SKARBOWYM, INSPEKCJOM OCHRONY ŚRODOWISKA, STRAŻOM MIEJSKIM, STRAŻOM LEŚNYM oraz ŻANDARMERII WOJSKOWEJ.

Spis treści:
1. Wyciąg z rozporządzenia MSWiA z dnia 5.11.2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.
2. Zatrzymywanie pojazdów
3. Sygnały i polecenia z RMI oraz SWiA z dnia 31.07.202 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
4. Drogowa kontrola techniczna
5. Kategorie usterek stwierdzonych podczas drogowej kontroli technicznej pojazdu (usterki drobne, usterki poważne, usterki niebezpieczne)
6. Wstępna kontrola techniczna
7. Kontrola zabezpieczenia ładunku
8. Sprawdzenie zapisów tachografu
9. Kierowanie kontrolowanym pojazdem
10. Odczyt drogomierza
11. Zatrzymanie dokumentu
12. Zerwanie plomby
13. Wniosek w sprawie prawa jazdy
14. Pojazdy należące do służb
15. Obowiązki kierującego
16. Uprawnienia służb
17. Załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego.
18. Sposób identyfikowania pojazdu, zakres i metody kontroli jego stanu technicznego
19. Identyfikacja pojazdu
20. Układ hamulcowy
a. Stan techniczny i działanie
b. Skuteczność i sprawność hamulca roboczego
c. Sprawność i skuteczność pomocniczego (awaryjnego) układu hamulcowego
d. Sprawność i skuteczność postojowego układu hamulcowego
21. Układ kierowniczy
a. Stan techniczny
b. Kierownica i kolumna kierownicy
22. Widoczność
23. Światła, światła odblaskowe i wyposażenie elektryczne
a. Światła drogowe i mijania
b. Przednie i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe boczne tylne oraz światła do jazdy dziennej.
c. Światła hamowania „stop”
d. Światła kierunkowskazu i światła awaryjne
e. Przednie i tylne światła przeciwmgłowe
f. Światła cofania
g. Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną
h. Światła odblaskowe, oznakowanie odblaskowe i tylne tablice odblaskowe
i. Wymagane wskaźniki kontrolne urządzeń oświetlenia, złącza, akumulator
24. Osie, koła, opony i zawieszenie
a. Osie
b. Koła i opony
c. Zawieszenie
25. Podwozie i elementy przymocowane do podwozia
a. Podwozie lub rama i elementy do nich przymocowane
b. Kabina i nadwozie – wyposażenie
26. Inne wyposażenie
27. Uciążliwość
a. Hałas
b. Emisja spalin z silników z zapłonem iskrowym
c. Emisja spalin z silników z zapłonem samoczynnym
d. Inne pozycje związane z ochroną środowiska – wycieki płynów
28. Badania dodatkowe dotyczące pojazdów kategorii M2 i M3 przeznaczonych do przewozu osób.
a. Drzwi
b. Odmgławianie i odmrażanie szyb
c. Wentylacja i ogrzewanie
d. Siedzenia
e. Oświetlenie wewnętrzne i urządzenia do wyświetlania celu podróży
f. Przejścia, miejsca dla pasażerów stojących
g. Schody i stopnie
h. System komunikacji z pasażerami
i. Tablice informacyjne
j. Wymogi dotyczące przewozu dzieci (autobus szkolny)
k. Wymogi dotyczące przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się
29. Klasyfikacja usterek zabezpieczenia ładunku dokonywana na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości
a. Dostosowanie pojazdu
b. Metody mocowania ładunku
30. Art. 132 u.p.r.d. zatrzymanie dowodu rejestracyjnego
31. Kategorie pojazdów
32. Uwarunkowania ciągnienia przyczepy
33. Oznaczenia świateł
34. Najczęściej występujące umiejscowienia nr VIN lub tabliczki znamionowej
35. Poziom hałasu zewnętrznego
36. Dopuszczalne normy emisji zanieczyszczeń gazowych
37. Dopuszczalne normy zadymienia spalin
38. Szyby pojazdu
39. Przykładowy algorytm kontroli pneumatycznego układu hamulcowego
40. Badania techniczne pojazdów
41. Wyjaśnienie skrótów i oznaczeńPRODUKTY POWIĄZANE

Kontakt z nami