NOWOŚĆ! zaktualizowany Ilustrowany taryfikator mandatów wrzesień 2023

NOWOŚĆ! zaktualizowany Ilustrowany taryfikator mandatów wrzesień 2023

Wersja aktualna, stan prawny 17-09-2023!

Zawiera zmiany w zakresie:

  • wyższych kar za recydywę (notoryczne łamanie przepisów),
  • wprowadzona najwyższa liczba punktów karnych (15 pkt.) za wybrane wykroczenia,
  • sposób zerowania punktów karnych.

Taryfikator zawiera wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczbę punktów odpowiadającą tym naruszeniom, wysokość grzywien określonych w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: https://www.mundurowy.pl/ilustrowany-taryfikator-mandatow.html

Przejrzysty układ stron, kolorowe tabele. Zobacz tutaj

Dane prezentowane w wygodnej, ilustrowanej formie.

Opracownany przez Policjanta dla Policjantów.

Objętość 149str. Wymiary 11x15cm. Strony połączone spiralą, laminowana okładka, taryfikator rozłożony nie zamyka się, co ułatwia korzystanie. PRODUKTY POWIĄZANE

Kontakt z nami