NOWOŚĆ! Ilustrowany taryfikator mandatów

NOWOŚĆ! Ilustrowany taryfikator mandatów

Wersja aktualna: styczeń 2019. 

Taryfikator zawiera wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczbę punktów odpowiadającą tym naruszeniom, wysokość grzywien określonych w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: https://www.mundurowy.pl/akcesoria-i-wyposazenie/publikacje/mandatowniki/ilustrowany-taryfikator-mandatow-itma.html 

Przejrzysty układ stron, kolorowe tabele. Zobacz tutaj

Dane prezentowane w wygodnej, ilustrowanej formie.

Opracownany przez Policjanta dla Policjantów.

Objętość 130str. Wymiary 11x15cm. Strony połączone spiralą, laminowana okładka, taryfikator rozłożony nie zamyka się, co ułatwia korzystanie. 

 

Taryfikator nie zawiera jeszcze najnowszych zmian dot. kontroli w ruchu drogowym z listopada 2019. Niezbędne aktualizacje zostaną wprowadzone przez wydawcę prawdopodobnie w momencie powstania przepisów wykonawczych do rozporządzenia, które umożliwią ich stosowanie w praktyce. PRODUKTY POWIĄZANE

Kontakt z nami