NOWOŚĆ! zaktualizowany Ilustrowany taryfikator mandatów 2022

NOWOŚĆ! zaktualizowany Ilustrowany taryfikator mandatów 2022

Wersja aktualna: styczeń 2022. 

Zawiera zmiany w zakresie wysokości grzywien oraz przepisów ruchu drogowego. 

Taryfikator zawiera wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczbę punktów odpowiadającą tym naruszeniom, wysokość grzywien określonych w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: https://www.mundurowy.pl/ilustrowany-taryfikator-mandatow.html

Przejrzysty układ stron, kolorowe tabele. Zobacz tutaj

Dane prezentowane w wygodnej, ilustrowanej formie.

Opracownany przez Policjanta dla Policjantów.

Objętość 130str. Wymiary 11x15cm. Strony połączone spiralą, laminowana okładka, taryfikator rozłożony nie zamyka się, co ułatwia korzystanie. Kontakt z nami